Nytt styrdokument visar vägen framåt.

15 januari 2021

Styrelsen har jobbat igenom nya målsättningar för Elfsborg Tennis. Resultatet är ett nytt styrdokument som beskriver vision och mission samt de värderingar och målsättningar som föreningen från och med nu strävar för att uppnå. 

Padelbild

Arbetet initierades under våren, bland annat för att förtydliga innebörden av Elfsborg Tennis vision och mission. Dessa båda är de viktigaste delarna i dokumentet och ger riktningen för hur verksamheten ska drivas framåt. Framförallt missionen spelar en stor roll för föreningens anställda och klargör syftet med deras arbete. 

Elfsborg Tennis mission:

Vi hjälper alla att nå sin nästa nivå. 

Missionen svarar på frågan varför vi går till jobbet. Missionen ska vara drivande och lika aktuell många år framåt som den är idag. I vår mission finns ett inkluderande perspektiv. Vi ska hjälpa alla att känna att de gör framsteg utifrån sina förutsättningar, oavsett om de är elitspelare eller gör sin första träning.

Formuleringen rymmer också ett starkt driv. När en spelare tagit ett kliv kan de alltid ta nästa. Och nästa. Det är därför vi väljer att inte skriva ”bästa nivå” i missionen. Alla vill inte bli elitspelare, men alla tycker att det är roligt att göra framsteg. Utveckling är en ständigt pågående process där vi hjälper våra spelare att ta ett steg i taget. Genom vår mission gör vi det tydligt för oss att vår främsta uppgift är att se varje individ och hjälpa dem att växa som tennisspelare och människor. 

Styrdokumentet som helhet ger en tydligare bild av Elfsborg Tennis som förening och den viktiga roll vi spelar för våra medlemmar, idrotten och samhället i stort. Du kan läsa det genom att klicka på länken här nedanför. 

Ladda ner styrdokument (pdf)

Stäng meny